Vides aizsardzība. Ģeoloģija. Serviss.

Mēs strādājam, lai mūsu klienti saņemtu visus efektīvākos risinājumus un labāko servisu vides aizsardzības un ģeoloģijas nozarēs.

Esam vadošais ģeoloģijas uzņēmums Kurzemes reģionā un viens no vadošajiem vides aizsardzības jomā Latvijā. Gadu laikā ir uzkrāta pieredze veicot ģeoloģisko un ģeotehnisko izpēti, vides monitoringu, dziļurbumu ierīkošanu, kā arī sagatavojot nepieciešamo dokumentāciju vides aizsardzības jomā.

Vairāk kā 17 gadu pieredze

Uzņēmums SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss” dibināts 2012.gadā uz IK “Ģeo Projekti” bāzes, kas uzsāka savu darbību jau 2005. gadā.

Gadu laikā ir uzkrāta pieredze veicot ģeoloģisko un ģeotehnisko izpēti, vides monitoringu, dziļurbumu ierīkošanu, kā arī sagatavojot nepieciešamo dokumentāciju vides aizsardzības jomā.

 

Vides aizsardzība

uzņēmumiem

Veicam ārpakalpojumus juridiskām personām, kas saistīti ar “A” vai “B” kategorijas piesārņojošas darbības atļauju nosacījumu izpildi, kā arī piedāvājam dalību Valsts vides dienesta koordinētajās kompleksajās pārbaudēs, aizstāvot uzņēmuma intereses.

Derīgie

izrakteņi

Mūsu uzņēmums piedāvā pilna cikla dokumentu izstrādi, kas saistīts ar derīgajiem izrakteņiem. Sākot no derīgo izrakteņu meklēšanas un beidzot ar derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķina sagatavošanu.

Ģeotehniskā

izpēte

Veicam ģeotehnisko izpēti – ģeoloģiskos un inženierģeoloģiskos grunts pētījumus, kas nepieciešami būvju projektēšanā. Svarīgi ieguldīt kvalitatīvā izpētē būvniecības sākuma posmā, lai neradītu ievērojami lielākās izmaksas vēlāk.

Izpildītie projekti uz 01.07.2023

0 Dokumentācija A un B kategorijas atļaujas saņemšanai
0 Drošības pārskatu, RANP izstrāde
0 Civilās aizsardzības plānu izstrāde
0 Ģeoloģiskā izpēte un krājumu aprēķins
0 Derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķins
0 Derīgo izrakteņu ieguves projekti
0 Dziļurbumi
0 Derīgo izrakteņu atradņu rekultivācijas meti
0 Derīgo izrakteņu meklēšanas darbi
0 Trokšņu modelēšana

10 iemesli, kāpēc ir viegli sadarboties ar SIA Vides un Ģeololoģijas Serviss

 • Saskaņojam Jūsu darbību ar normatīvo aktu prasībām

   

 • Piedāvājam kompleksus risinājumus Jūsu problēmām

   

 • Pareizi un tālredzīgi sakārtota vides aizsardzības un derīgo izrakteņu ieguves dokumentācija paaugstina Jūsu uzņēmuma vērtību

 • Nozarē darbojamies jau vairāk nekā 19 gadus, – uzkrāta bagātīga  pieredze, zināšanas un prasmes

 • Mūsu komandā ir profesionāli un pieredzējuši speciālisti – vides inženieri, ģeologi, ģeoloģijas rasētājs un urbšanas meistari, ar pieredzi jau no 2009. gada. Un darbinieki ir mūsu vērtība

 • Mums ir pašiem sava materiāltehniskā bāze ar visu darbam nepieciešamo aprīkojumu – urbšanas iekārtām, peldošo urbšanas pontonu un citu darbam nepieciešamo inventāru

 • Mums ir vairāk nekā 40 pastāvīgo klientu no visiem Latvijas reģioniem

 • Veicam profesionālu klientu interešu pārstāvniecību VVD, VUGD, pašvaldībās un citās iestādēs

 • Kvalitatīvi paveikto darbu dēļ mums izveidojušās labas darba attiecības ar VVD, VUGD, pašvaldībām un citām iestādēm

 • Abi mūsu ofisi atrodas ērti sasniedzamās vietās un esam atvērti apciemojumiem klātienē

.

Mūsu lielākie klienti

Liepaja-sez
ilgzeem
ZIBU Venstpils
Liepaja-Bulk-terminal
trelleborg
tolmets
terrabalt
stiga
shwenk
Scandagra LAtvia
metaproms group
Marenbce
Liepājas universitāte
Liepājas pašvaldība
Liepājas autobusu parks
Lesjofors
Latvijas_valsts_mezi
Kurzemes gaļsaimnieks
chemi_spec
LVAgroo
Laskana
DG termināls
CTB
Caljan Rite Hite