Atkritumu apsaimniekošanas atļauja

Atkritumu apsaimniekošanas atļauja

Tā kā darbības ar atkritumiem rada riskus videi un cilvēku veselībai, pirms to veikšanas, apsaimniekotājam jāsaņem Valsts vides dienesta izdota atkritumu apsaimniekošanas atļauja.

Atļaujas saņemšanas kārtība:

Uzņēmumam jāsaņem atļauja šādu darbību veikšanai:

  • atkritumu savākšanai;
  • atkritumu savākšanai un pārvadāšanai;
  • atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai;
  • atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai;
  • atkritumu uzglabāšanai;
  • atkritumu pārvadāšanai;
  • slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu pāršķirošanai.

Kārtību, kādā tiek izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja nosaka MK noteikumi Nr.703 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”.

Ja atkritumu apsaimniekotājs jau saņēmis A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju, atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi tiek iekļauti tajā, izņemot atļauju atkritumu pārvadāšanai un atkritumu izgāztuves atrakšanai.

Lai saņemtu atļauju atkritumu apsaimniekošanas darbībām, Valsts vides dienestam jāiesniedz arī finanšu nodrošinājums. Tā ir bankas vai apdrošināja garantija, ka atlīdzība tiks izmaksāta pēc Valsts vides dienesta pirmā pieprasījuma.