Atsauksmes

Uldis Vārna

Grobiņas novada izpilddirektors

Darbs tika paveikts kvalitatīvi un profesionāli. Darbu izpildes termiņiem tika ievēroti un pasūtītie darbi tika izpildīti pilnā apjomā.

Māris Pupils

AS Latvijas valsts meži, plānošanas speciālists

Darbs tika paveikts pilnībā, kvalitatīvi, kā arī profesionāli.

Gaitis Purenkovs

A/S BMGS, Ģeotehniskā dienesta vadītājs

Ģeotehniskie pētījumi tika paveikti kvalitatīvi, augstā profesionālā līmenī, pielietojot mūsdienīgus tehniskos līdzekļus un ierīces.

Kaspars Poņemeckis

LSEZ pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs

Darbs tika paveikts kvalitatīvi un augstā profesionālā līmenī.

Raitis Nešpors

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs, valdes priekšsēdētājs

Darbs tika paveikts kvalitatīvi, atbilstoši līguma tehniskajai specifikācijai un augstā profesionālā līmenī.

Ruta Kande

SIA Aizputes ceļinieks, valdes priekšsēdēja

Ģeoloģiskā izpēte tika paveikta kvalitatīvi, augstā profesionālā līmenī, pielietojot modernus tehniskos līdzekļus, turklāt tā tika veikta kvalificēta ģeologa uzraudzībā. Objektā darbi tika veikti, pamatojoties uz speciāli šim objektam saņemtu zemes dzīļu izmantošanas licenci.

Aigars Jaunzemis

SIA Inerto materiālu serviss, ražošanas vadītājs

Darbs tika paveikts kvalitatīvi un profesionāli.

Ojārs Jaksts, Evija Šnēberga

A/S “MB Betons, valdes locekļi

Pielietojot mūsdienīgus tehniskos līdzekļus un ierīces, ģeoloģiskā izpēte tika paveikta kvalitatīvi, augstā profesionālā līmenī. Darbu izpilde tika veikta kvalificēta ģeologa uzraudzībā, kā arī darbi izpildīti, pamatojoties uz atsevišķi šim objektam saņemtu zemes dzīļu izmantošanas licenci.

Andrejs Riško

SIA Liepu aleja, valdes priekšsēdētājs

Paveiktie darbi tika īstenoti kvalitatīvi un profesionāli.