Atsauksmes

Darbs tika paveikts kvalitatīvi un profesionāli, atbilstoši darbu izpildes termiņiem un pasūtitajiem darba apjomiem

Uldis vārna

Grobiņas novada Izpilddirektors

Ģeotehniskie pētijumi tika paveikti kvalitatīvi, augstā profesionālā līmenī, pielietojot mūsdienīgus tehniskos līdzekļus un ierīces

Gaitis Purenkovs

A/S BMGS, Ģeotehniskā dienesta vadītājs

Darbs tika paveikts kvalitatīvi un augstā profesionālā līmenī.

G. Laugalis

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Direktors

Darbs tika paveikts kvalitatīvi un profesionāli

Aigars Jaunzemis

SIA Inerto materiālu serviss, ražošanas vadītājs

Darbs tika paveikts pilnībā, kvalitatīvi un profesionāli.

Māris Pupils

AS Latvijas valsts meži, plānošanas speciālists

Darbs tika paveikts kvalitatīvi un profesionāli

Andrejs Riško

SIA Liepu aleja, valdes priekšsēdētājs

Ģeoloģiskie pētijumi tika paveikti kvalitatīvi, augstā profesionālā līmenī, pielietojot mūsdienīgus tehniskos līdzekļus un ierīces. Darbu izpilde tika veikta kvalificēta ģeologa uzraudzībā, kā arī darbi izpildīti pamatojoties uz atsevišķi šim objektam saņemtu zemes dzīļu izmantošanas licenci.

Ruta Kande

SIA Aizputes ceļinieks, valdes priekšsēdēja

Ģeoloģiskie pētijumi tika paveikti kvalitatīvi, augstā profesionālā līmenī, pielietojot mūsdienīgus tehniskos līdzekļus un ierīces. Darbu izpilde tika veikta kvalificēta ģeologa uzraudzībā, kā arī darbi izpildīti pamatojoties uz atsevišķi šim objektam saņemtu zemes dzīļu izmantošanas licenci.

Ojārs Jaksts, Evija Šnēberga

A/S “MB Betons, valdes locekļi

Darbs tika paveikts pilnā apjomā.

Romāns Pirogs

A/S Latvijas valsts meži, plānošanas speciālists

Darbs tika paveitks kvalitatīvi atbilstoši Līguma tehniskajai specifikācijai un augstā profesionālā līmenī.

Raitis Nešpors

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs, valdes priekšsēdētājs

Šeit var būt tava atsauksme

TU

Tavs uzņēmums

Šeit var būt tava atsauksme

Tu

Tavs uzņēmums