Dabas resursu nodoklis

Dabas resursu nodokļa aprēķins

Kam jāmaksā dabas resursu nodoklis?

Dabas resursu nodoklis jāmaksā par:

  • dabas resursu ieguvi;
  • ūdens ieguvi;
  • atkritumu apglabāšanu;
  • gaisa un ūdeņu piesārņošanu,
  • videi kaitīgajām precēm u.tml.

Uzņēmumiem, kas saņēmuši A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas dabas resursu nodoklis jāaprēķina un jāapmaksā katru ceturksni.

Reizi gadā dabas resursu nodokli apmaksā:

Kādēļ uzticēt dabas resursu nodokļa aprēķinu mums?

Jāņem vērā, ka dabas resursu nodokļa aprēķina metodikas var būt ļoti sarežģītas, bet nodokļa likmes arī mainīgas, tādēļ šos aprēķinus labāk uzticēt speciālistiem.

Esam pieredzējuši gadījumus, ka uzņēmumi dabas resursu nodokli maksā atbilstoši A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujās noteiktajiem limitiem. Tā kā, saņemot piesārņojošas darbības atļauju, iesniegumā tika norādīta maksimālā ražošanas jauda, kādu uzņēmums visbiežāk faktiski nesasniedz, dabas resursu nodoklis tādējādi var tikt pārmaksāts pat desmitkārtīgi.

Kaut gan internetā pieejami vairāki bezmaksas dabas resursu nodokļa aprēķina kalkulatori, tie izmantojami tikai vienkāršotiem aprēķiniem.