Derīgie izrakteņi

Mūsu uzņēmums piedāvā pilna cikla dokumentu izstrādi, kas saistīts ar derīgajiem izrakteņiem. Sākot no Derīgo izrakteņu meklēšanas un beidzot ar Derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķina sagatavošanu.

Mūsu uzņēmums piedāvā šādus pakalpojumus

  • Derīgo izrakteņu meklēšanu;
  • Derīgo izrakteņu krājumu aprēķinu;
  • Derīgo izrakteņu projektu izstrādi;
  • Derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķinu.

Mūsu rīcībā ir arī tehniskais nodrošinājums, lai veiktu šo dokumentu izstrādei nepieciešamos derīgo izrakteņu meklēšanas un ģeoloģiskās izpētes darbus lauku apstākļos.