Derīgo izrakteņu krājumu aprēķins

Derīgo izrakteņu krājumu aprēķins

Kad jāveic derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķins?

Derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķinu nepieciešams veikt:

  • ne retāk kā reizi 10 gados, skaitot no pirmā ieguves gada;
  • pirms rekultivācijas veikšanas, ja rekultivācijas darbus veic pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas;
  • ja derīgo izrakteņu ieguve pārtraukta uz laikposmu, kas ilgāks par trīs gadiem;
  • ja ir konstatēta derīgo izrakteņu ieguve un nav sniegts izpētes pārskats vai konstatēta nelikumīga derīgo izrakteņu ieguve atradnē;
  • ja mainās karjera īpašnieks.

Kas vajadzīgs, lai veiktu derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķinu?

Atlikušo krājumu aprēķins tiek veikts bez papildu ģeoloģiskās izpētes darbiem, bet izmantojot Valsts Ģeoloģijas fondos jau pieejamos datus par iepriekš veikto derīgo izrakteņu atradnes ģeoloģisko izpēti.

Tomēr atlikušo krājumu aprēķinam nepieciešams jauns topogrāfiskais plāns, lai izmodelētu atlikušo krājumu stāvokli, kā arī salīdzinātu to ar Valsts Ģeoloģijas fondos pieejamajiem topogrāfiskajiem datiem.

Pārskats, kas satur atlikušo krājumu aprēķinu, tiek nosūtīts VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, kas to akceptē un nodod glabāšanai Valsts Ģeoloģijas fondos.

Kad atlikušo krājumu pārskats ir LVĢMC akceptēts un informācija par krājumiem izpētes teritorijā ir zināma, nepieciešams saņemt jaunu derīgo izrakteņu atradnes pasi un limitu, ko izsniedz Valsts vides dienests atbilstoši sagatavotam iesniegumam.

Pēc tam projektētājs izvērtē nepieciešamību izstrādāt jaunu derīgo izrakteņu ieguves projektu un nepieciešamību saņemt jaunus tehniskos noteikumus, atļauju un saskaņojumus.