Ģeoekoloģiskā izpēte

Ģeoekoloģiskā izpēte

Kad jāveic ģeoekoloģiskā izpēte?

Komersantam, kas plāno iegādāties zemes īpašumu uzņēmējdarbības veikšanai, īpaši potenciāli piesārņotās vietās, vēlams veikt ģeoekoloģisko izpēti, lai noskaidrotu piesārņojuma pakāpi, jo:

  • tas būtiski ietekmē zemes īpašuma vērtību;
  • piesārņotājvielu koncentrācijai pārsniedzot robežlielumus, Valsts vides dienests var pieprasīt veikt teritorijas sanāciju.

Veicot ģeoekoloģisko izpēti tiek noteikta augsnes, grunts un gruntsūdens piesārņojuma pakāpe un kvalitāte, kā arī to novērtēšana atbilstoši MK noteikumu prasībām. Veikt izpēti ir tiesīga tikai tāda fiziska vai juridiska persona, kurai ir izsniegta spēkā esoša atbilstošas darbības licence.

Grunts un gruntsūdens paraugu ņemšana tiek veikta atbilstoši  Valsts vides dienesta izsniegtās  licences prasībām, tiek nodrošināta paraugu reprezentativitāte un to testēšana notiek LATAK akreditētās laboratorijās.