Grunts izpēte dabīgos apstākļos

Grunts izpēte dabīgos apstākļos: DPL, DPSH, SPT un CPT zondēšana

Kādas ir zondēšanas metodes?

Zondēšanu veic, lai noteiktu grunts stiprību un citus raksturīgos parametrus. Piedāvājam dinamisko zondēšanu, standarta un konusa penetrācijas testus:

  • vieglo dinamisko zondēšanu (DPL) līdz ~10 m dziļumam;
  • smagsvara dinamisko zondēšanu (DPSH) līdz ~30 m dziļumam;
  • standarta penetrācijas zondēšana (SPT) urbumos līdz ~35 m dziļumam;
  • konusa penetrācijas zondēšana (CPT) līdz ~35 m dziļumam.

Dinamiskās zondēšanas metodes (vieglā, vidējā, smagsvara) iedala atkarībā no āmura svara, kāds tiek izmantots (āmura svars 10 – 63,5 kg). SPT metode no dinamiskajiem testiem atšķiras ar to, ka zondes vietā izmanto paraugošanas cilindru.

Zinot izmantotā āmura svaru, krišanas augstumu un īstenoto sitienu skaitu katru 0,15 m penetrācijas dziļumā, var aprēķināt enerģiju, kāda nepieciešama, lai zondi iespiestu gruntī, ar to nosakot grunts stiprību.

Savukārt, konusa iespiešanās testā (CPT) zondi ar sensoriem vienmērīgā ātrumu (2 cm/s) iespiež gruntī. Atkarībā no grunts pretestības, nosakāmi grunts veidi, kā arī tās ģeotehniskie parametri.

Veicot grunts ģeotehnisko izpēti tiek izmantotas standartā “7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana” norādītās metodes un apraksti.