Grunts un gruntsūdens monitorings

Grunts un gruntsūdens monitorings

Kam jāveic grunts un gruntsūdens monitorings?

Izveidot grunts un gruntsūdens monitoringa sistēmu un veikt novērojumus nepieciešams teritorijās, kurās saimnieciskās darbības laikā var notikt vai ir notikusi grunts un gruntsūdens piesārņošana, piemēram:

  • degvielas uzpildes stacijās, naftas produktu un gāzes uzglabāšanas vietās,
  • ražotnēs ar ķīmisko vielu izmantošanu (koksnes apstrāde, krāsu ražošana, ādas izstrādājumu ražošana u.tml.),
  • lauksaimniecības teritorijās,
  • atkritumu poligonos un izgāztuvēs u.c.

Kā tiek veikts monitorings?

Grunts un gruntsūdens monitoringa veikšanai sniedzam šādus pakalpojumus:

  • gruntsūdens monitoringa urbumu ierīkošanu,
  • gruntsūdens paraugu noņemšanu no monitoringa urbumiem,
  • nodrošinām paraugu testēšanu akreditētā laboratorijā,
  • darbu pārskata sagatavošanu.

Grunts un gruntsūdens paraugu ņemšana tiek veikta atbilstoši  Valsts vides dienesta izsniegtās  licences prasībām. Monitoringa urbumā filtra daļu ievieto tā, lai gruntsūdens svārstības atrodas filtra intervālā.