Hidroģeoloģiskā izpēte

Hidroģeoloģiskā izpēte

Kad veic hidroloģeoloģisko izpēti?

Hidroģeoloģisko jeb pazemes ūdeņu izpēti veic, lai noteiktu:

  • perspektīvo ūdens horizontu un tā atbilstību ūdens izmantošanas mērķiem;
  • izvēlētā horizonta raksturojumu (ūdens līmeņu svārstības, plūsmas virziens un gradients, horizonta aizsargātības pakāpe u.tml.;
  • pazemes ūdeņu kvalitātes stāvokli (fizikāli-ķīmiskie rādītāji, mikrobioloģiskie u.c. rādītāji);
  • esošo ūdens ieguves urbumu tehniskais stāvoklis, urbumu ekspluatācijas debits un to izmantošana.