Vides aizsardzības audits

Jurista konsultācijas

Kad vajadzīgas jurista konsultācijas?

.
Uzsākot vai būtiski izmainot ražošanas darbības, uzņēmumiem saistībā ar vides aizsardzību jāsaņem administratīvie akti no dažādām valsts iestādēm, t.sk. Valsts vides dienesta, Vides pārraudzības valsts biroja, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.
Jurista konsultācijas vides aizsardzības jautājumos varētu būt nepieciešamas vairākos gadījumos, piemēram, ja uzņēmums nepiekrīt:
• kādai prasībai, ko valsts iestāde izvirzījusi atļaujas, licences, tehnisko noteikumu vai citu plānotajai darbībai nepieciešamu administratīvo aktu saņemšanai;
• kāda valsts iestādes izdota administratīvā akta (piemēram, piesārņojošas darbības atļaujas vai tehnisko noteikumu) vienam vai vairākiem nosacījumiem.
Valsts vides dienesta lēmumus pirms apstrīdēšanas tiesā, apstrīd Vides pārraudzības valsts birojā, bet, ja biroja lēmums uzņēmumam joprojām ir nelabvēlīgs, to pēc tam var apstrīdēt tiesā.
Mūsu sadarbības partneris zvērinātu advokātu birojs “VALDEMĀRS” specializējies plaša tvēruma uzņēmējdarbības un investīciju atbalsta, kā arī konsultāciju jomā, sniedzot atbalstu saviem klientiem jaunu biznesa ideju un tehnoloģiju īstenošanā, pārstāvot valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Biroja dibinātājs ir advokāts ar 17 gadu pieredzi jurisprudencē un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs kopš 2013. gada.
.