Pakalpojumi vides aizsardzības jomā

Vides piesārņojuma radīšana un dabas resursu izmantošana raksturo gandrīz jebkuru cilvēku saimniecisko darbību. Tomēr tā kā uzņēmumu darbības apjomi, tātad arī to radītais piesārņojums un resursu patēriņš ir būtiski lielāks nekā indivīdu, komersantiem jāsaņem piesārņojošas darbības atļauja.