<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300italic,regular,italic,600,600italic,700,700italic,800,800italic&amp;subset=latin" rel="stylesheet" type="text/css"/>

Piesārņojošo vielu izmešu aprēķins;

Piesārņojošo vielu izmešu aprēķinu nepieciešams veikt Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekta (SPAELP) izstrādes ietvaros. Izmešu aprēķins ļauj matemātiski paredzēt uzņēmuma darbības laikā emitētās emisijas, to raksturu, daudzumu un pašas emitētās vielas, ņemot vēra uzņēmuma ražošanas specifiku, jaudu, darba stundas u.c. informāciju. SPAEL projektus sagatavo atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”. SPAEL projekta izstrādes laikā emisiju aprēķinam var tikt izmantoti jau iepriekš apzināti un starptautiski atzīti emisiju faktori, kas izstrādāti dažādām darbību specifikām, vai no iegūtajiem datiem, tiešu emisiju mērīšanas ceļā. Pēc SPAEL projekta izstrādes tiek iegūta svarīga informācija, kuru var iedalīt divās daļās: informācija par emitētajiem emisiju daudzumiem, kuri tiek izmantoti dabas resursu nodokļa (DRN) aprēķināšanai un informācija piesārņojuma izkliedes modelēšanai. Piesārņojuma izkliedes modelēšana tiek veikta ar speciālām datorprogrammām (Enviman, Aermod view u.c.) vadoties pēc SPAEL projekta informācijas un ļauj vizualizēt uzņēmuma darbības radītā piesārņojuma areālu, un atbilstību piesārņojošo vielu robežlielumiem. Robežlielums ir piesārņojuma daudzuma slieksnis, kuru aizliegts pārsniegt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Gaisa kvalitātes robežlielumi noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”.

Mēs piedāvājam izstrādāt SPAEL projektus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, organizēt emisiju tiešos mērījumus (ja tie nepieciešami), kā arī veikt piesārņojuma izkliedes modelēšanu ar mums pieejamo datorprogrammu Aermod view. Šīs datorprogrammas izmantošana ir saskaņota ar Valsts vides dienestu (VVD). Robežlielumu pārsniegumu gadījumā palīdzēsim atrast labākos risinājumus emisiju samazināšanai, tādējādi nodrošinot uzņēmuma netraucētu turpmāko darbību.

Please publish modules in offcanvas position.