Piesārņotu vietu sanācija

Piesārņotu vietu sanācija

Piesārņotās teritorijas, kas atrodas Latvijas teritorijā un kurās būtu jāatjauno un jāuzlabo vides kvalitāte, apkopotas VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā. Šo vides kvalitātes uzlabošanu un atjaunošanu sauc par sanāciju. Sanācija jāveic, lai novērstu piesārņojuma tālāku izplatību, iespējamu apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un videi. Turklāt sanācijas veikšana ievērojami paaugstina nekustamā īpašuma tirgus vērtību.

Kas ir piesārņotas teritorijas?

Piesārņotas un potenciāli piesārņotas teritorijas cita starpā ir tādas, kurās vēsturiski darbojušās:

 • degvielas uzpildes stacijas, naftas produktu un gāzes uzglabāšanas vietas,
 • ražotnes ar ķīmisko vielu uzmantošanu (koksnes apstrādei, krāsu ražošana, ādas izstrādājumu ražošana u.tml.),
 • lauksaimniecības teritorijas,
 • atkritumu poligoni un izgāztuves u.c.

Atkarībā no vēsturiskā darbības veida teritorijā tai raksturīgs atbilstošs piesārņojums – naftas ogļūdeņraži, smagie metāli, pesticīdi, bioloģiskais piesārņojums u.tml.

Valsts vides dienests pieņem lēmumu par teritorijas iekļaušanu reģistrā, kā arī lemj par kategorijas maiņu.

Kas iesaistās piesārņotas vietas sanācijā?

Piesārņotas vietas pārvaldībā ir iesaistītas trīs puses:

 • teritorijas īpašnieks;
 • konsultants;
 • Valsts vides dienests (VVD).

Īpašnieks nolīgst konsultantu, finansē izpētes darbus, sniedz pieejamo informāciju par teritoriju un piesārņojumu VVD un konsultantam.

Konsultanta uzdevums ir sagatavot dokumentus, organizēt vides izpēti un sanāciju, pārstāvēt īpašnieku, kā arī sniegt konsultācijas par iespējamiem risinājumiem.

Savukārt, VVD dod sanācijas uzdevumu, veic procesa uzraudzību, kā arī izvērtē sagatavotos dokumentus.

Ko ietver sanācija?

Sanācijas procesa galvenie soļi ir:

 • metodes izvēle;
 • stratēģiju un tehnoloģisko risinājumu izstrāde;
 • darbu programmas saskaņošana ar VVD;
 • darbu īstenošana;
 • verifikācijas mērījumi;
 • rezultātu apkopošana, rekomendāciju izstrāde;
 • ziņojuma sagatavošana.

Pēc sanācijas izstrādā monitoringa plānu, to īsteno, kā arī apkopo tā rezultātus un sniedz rekomendācijas turpmākām darbībām teritorijā.