Privātuma politika

Home / Privātuma politika

Kas mēs esam

Mūsu majaslapas adrese ir : https://vidgeoserviss.lv.

 

SIA „Vides un Ģeoloģijas Serviss”, reģistrācijas numurs: 42103062810, juridiskā adrese: Sakņu iela 20-32, Liepāja, LV-3405, ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras persona ir sniegusi SIA „Vides un Ģeoloģijas Serviss”, lai pasūtītu produktu, noslēgtu līgumu, izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, sniegtu vai saņemtu informāciju.
Klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:

1.1. lai uzdotu jautājumu izmantojot kontaktformu, sniedzot kontaktinformāciju tīmekļa vietnē vidgeoserviss.lv (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs u.c.).
1.2 tīmekļa vietnē vidgeoserviss.lv izmantojot sīkdatnes (cookies).

SIA „Vides un Ģeoloģijas Serviss” veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu fizisko personu datus. Dati trešajām personām var tikt izpausti normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi SIA „Vides un Ģeoloģijas Serviss” tās tīmekļa vietnes vidgeoserviss.lv apmeklējuma laikā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

  • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
  • personas datu apstrādi tikai atbilstoši norādītajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
  • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
  • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi, vai persona noteiktā kārtībā pieprasījusi tos dzēst.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī citos gadījumos, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info(et)vidgeoserviss.lv

Sīkdatņu iestatījumus lietotājs var mainīt patstāvīgi (atļaut vai aizliegt), izmantojot pārlūkprogrammu.

Instrukcijas, kā konfigurēt sīkdatnes, varat atrast šeit:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear{1f63087e23ffbcc201586ad13c6ec0ac4b686c9d0e362cbcd7cad7bd15533e93}20Recent{1f63087e23ffbcc201586ad13c6ec0ac4b686c9d0e362cbcd7cad7bd15533e93}20History

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042