<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300italic,regular,italic,600,600italic,700,700italic,800,800italic&amp;subset=latin" rel="stylesheet" type="text/css"/>

Publisko / sabiedrisko apspriešanu organizēšana un vadīšana;

Publisko / sabiedrisko apspriešanu nepieciešams rīkot:

  • Pirms Drošības pārskatu (DP) vai Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas (RANP) iesniegšanas Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB);
  • Izstrādājot Ietekmes uz vidi novērtējumu;
  • Pēc nepieciešamības “A” vai “B” kategorijas atļaujas iesniegumu izstrādes procesā;
  • Un citos gadījumos.

Piedāvājam pilna cikla publisko / sabiedrisko apspriešanu organizēšanu un vadīšanu.

Publiskā / sabiedriskā apspriešana tiek rīkota atbilstoši MK noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” un MK noteikumu Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” un citu normatīvo aktu minētajā kārtībā.

Please publish modules in offcanvas position.