Vides aizsardzības audits

Vides aizsardzības audits

Valsts vides dienesta (VVD) inspektori regulāri veic kārtējās klātienes pārbaudes uzņēmumu ražotnēs. Uzņēmumi parasti jūtas drošāk, ja pārbaudēm palīdz sagatavoties un tajās piedalās arī kompetents vides speciālists, pārstāvot uzņēmuma intereses.

Kāpēc veikt iekšējo vides auditu?

Uzņēmumos, kuru ražotnes ir paaugstinātas bīstamības objekti, regulāri tiek veiktas kompleksās VVD un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārbaudes.

Papildus tam, ņemot vērā patērētāju augsto interesi par vides prasību ievērošanu, daudzi uzņēmumi izvēlas brīvprātīgas iniciatīvas, kas uzlabo vides sniegumu, piemēram, sertificēt savas ražotnes pēc vides pārvaldības sistēmas vai energoefektitivitātes standartiem. Arī tādā gadījumā ir noderīgas vides speciālista konsultācijas un klātbūtne pārbaudēs.

Uzņēmuma ieguvumi, izvēloties veikt iekšējo vides aizsardzības auditu:

 • nekādas liekas emocionālās spriedzes pirms VVD pārbaudes;
 • iespēja visus savus iekšējos darbaspēka resursus novirzīt tieši uzņēmuma attīstībai;
 • pareizi sakārtoti vides aizsardzības dokumenti padara uzņēmumu pievilcīgāku investīcijām un paaugstina uzņēmuma vērtību;
 • novērsts risks pārmaksāt dabas resursu nodokli;
 • samazināts vai novērsts risks daļējai vai pilnīgai darbības apturēšanai.

Kas iekļauts pakalpojumā?

Vides aizsardzības audita pakalpojums izveidots ar mērķi radīt uzņēmuma vadībai sirdsmieru un pārliecību par uzņēmuma atbilstību vides aizsardzības normatīvajiem aktiem un piesārņojošas darbības atļaujas prasībām, īpaši pirms VVD kārtējās plānotās pārbaudes.

Pakalpojumā iekļauts:

 • neatkarīgs iekšējais vides audits uzņēmumā pirms VVD pārbaudes;
 • ziņojums par mūsu audita rezultātiem, kurā norādīti nepieciešamie uzlabojumi (neatbilstību novēršanas plāns);
 • uzņēmuma vides dokumentācijas sakārtošana;
 • kompetenta vides speciālista līdzdalība un uzņēmuma interešu pārstāvība VVD pārbaudē;
 • komunikācija ar VVD uzņēmuma vārdā.

Iekšējā vides aizsardzības auditā pārbaudām, vai:

 • izstrādātie dokumenti atbilst atļaujas un aktuālo normatīvo aktu prasībām;
 • ražotne atbilst atļaujas prasībām;
 • tiek korekti aprēķināts dabas resursu nodoklis;
 • ūdens un notekūdeņi apsaimniekoti atbilstoši atļaujas nosacījumiem;
 • VVD iepriekšējo pārbaudes aktu nosacījumi izpildīti u.tml.

Vides aizsardzības audita pakalpojumu iespējams iegadāties uzņēmuma sagatavošanai vienai konkrētai VVD plānveida pārbaudei vai arī kā vides speciālistu pastāvīga servisa pakalpojumu. Vides speciālistu pastāvīga servisa pakalpojums ietver pastāvīgu sekošanu līdzi uzņēmuma specifiskajām vides prasībām, kā arī aktuālajiem normatīvajiem aktiem un uzņēmuma atbilstībai tiem.