Vides trokšņa novērtēšana

Vides trokšņa novērtējums

Kāpēc jāveic vides trokšņa novērtēšana?

Troksnis ir gaisa vidē nevēlamas, traucējošas visu veidu skaņas, kas rada diskomfortu, ietekmē dzirdi un traucē akustisko saziņu.

Vides trokšņa novērtējums jāveic, lai noteiktu esošo trokšņa līmeni uzņēmuma areālā un paša uzņēmuma radīto trokšņa emisiju. Novērtējums, atkarībā no ražošanas specifikas, veicams izmantojot uzņēmumā esošās trokšņu radošās iekārtas un/vai procesus. Nepieciešamības gadījuma veicami arī trokšņa fiziskie mērījumi, kurus veic akreditēta laboratorija vai iestāde ar specializētām mērierīcēm.

Kā veic vides trokšņa novērtēšanu?

Mūsu pieredze darbā ar ražošanas uzņēmumiem liecina, ka šobrīd Valsts vides dienesta prasībās vērojama tendence aizvien biežāk ražošanas uzņēmumiem uzlikt par pienākumu veikt arī uzņēmuma radītā trokšņa novērtējumu. Pārskatot piesārņojošas darbības atļauju, kaut arī plānotās izmaiņas neparedz būtisku trokšņa emisijas palielinājumu, nereti tiek uzlikts pienākums veikt trokšņa novērtējumu, lai gan iepriekš tas netika prasīts.

Trokšņa avotu novērtēšanai jāizmanto MK noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”  prasības.

Trokšņa modelēšanu veicam ar Valsts vides dienesta atzītu datorprogrammu CadnaA (Computer Aided Noise Abatement), kurā iestrādāti un tiek izmantoti Latvijā aktuālie trokšņa novērtējuma standarti.