Pakalpojumi

Vides aizsardzības joma

Derīgie izrakteņi

Ģeotehniskā un inženierģeoloģiskā izpēte

Dziļurbumu un spices ierīkošana